6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (PDF)

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlendiği 6585 sayılı kanun 29.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6585 SAYILI KANUN GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF


6585 SAYILI KANUN GEREKÇESİ PDF

Kanun Bilgileri

Kanun Metni
Kanun Numarası 6585
Başlığı PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunun Görüşüldüğü Birleşimler 24.Dönem 5.Yasama Yılı 41.Birleşim
24.Dönem 5.Yasama Yılı 42.Birleşim
Kabul Tarihi 14/01/2015
Kabul Edildiği Birleşim 24.Dönem 5.Yasama Yılı 42.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/01/2015
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 28/01/2015
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 29/01/2015
Resmi Gazete Numarası 29251