6552 Sayılı Kanun (TORBA KANUN)

12223
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI
ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 6552
Kabul Tarihi : 10/9/2014
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/9/2014 Sayı : 29116 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54

6552 sayılı Kanun Güncel Mevzuat Metni PDF