6550 SAYILI KANUN (Pdf) ve GEREKÇESİ

ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN GEREKÇESİ