6531 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6531 Sayılı Kanunun Gerekçesi