6525 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6525 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ