6502 Sayılı Kanun (Pdf)

Tüketicinin korunması hakkındaki mevzuatın Avrupa Birliğinin son dönem mevzuatı ile tam uyumunun sağlanması amacıyla gözden geçirilmesi, bir dizi üye ülkede kuralların mevzuata nasıl aktarıldığının incelenmesi, Türk özel hukukuyla olan yakın ilgisi sebebiyle İsviçre mevzuatının incelenmesi suretiyle yeni düzenlemeler getirilmekte; ayrıca tüketicinin korunması hakkındaki mevzuatın Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan sön değişikliklerle uyumlu hâle getirilmesi amacıyla 6502 sayılı Yasa çıkarılmıştır.

 

12151
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6502
Kabul Tarihi : 7/11/2013
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/2013 Sayı : 28835
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54

GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF


6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Gerekçesi