6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Gerekçesi

MADDE GEREKÇELERİ ve KOMİSYON RAPORLARI