5738 Sayılı Kanun Pdf

10265
SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK
BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE
YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5738
Kabul Tarihi : 21/2/2008
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47

GÜNCEL MEVZUAT PDF FORMAT