4731 Sayılı Kanun Pdf

8215
17.8.1999 ve 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLEDEN ZARAR
GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ
USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU VE
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN
Kanun Numarası : 4731
Kabul Tarihi : 28.12.2001
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626
Yayımlandığı Düstur : Tertip :5

GÜNCEL MEVZUAT PDF FORMAT