4678 Sayılı Kanun PDF

7965
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK
SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4678
Kabul Tarihi : 13/6/2001
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 21/6/2001 Sayı : 24439
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40

GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF FORMAT