Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6496 Sayılı Kanunun Gerekçesi

Çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmak suretiyle, sözleşmeli erbaş ve erlerin terörle mücadele dışındaki diğer kritik birlik ve görevlere de atanabilmelerine imkân tanınması; en az yedi hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin, belli şartlar altında kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun kadrolara yerleştirilmesi; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaçırılan ya da kaybolan sözleşmeli subay, astsubay, erbaş ve erler ile uzman erbaşların sözleşmelerinin talep şartı aranmaksızın uzatılması; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaçırılan personele yapılacak maaş ödemeleri ile terfi ve özlük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yükümlülere, ölüm veya sakatlanması sonucunu doğuran olaylardan dolayı sosyal güvenlik kurumunca maaş bağlanmaması veya nakdi tazminat ödenmemesi şartıyla tazminat ödenmesine imkân tanınması; erbaş ve erlere yılda otuz günden fazla verilecek izinler ile acemi eğitimi esnasında acil durumlarda verilecek izinlerin, tugay komutanlıkları yerine alay veya eşidi birlik komutanlığı veya kurum amirliği tarafından verilmesi; firar, izin veya hava değişimi tecavüzünde olan yükümlülere ait suç dosyalarının, 5271 sayılı Kanun paralelinde derhal tanzim edilerek adli makamlara iletilmesi, askeri okullarda, subaylar yanında başta astsubaylar olmak üzere diğer askeri personelin de uygun görülecek öğretmen kadrolarında görevlendirilebilmesi; Silahlı Kuvvetlerin vazifesinin; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak şeklinde yeniden düzenlenmesi ve diğer bazı konularda düzenlemeler yapılmasına ilişkin 6496 sayılı Kanunun Gerekçesi.

6496 sayılı Kanunun Gerekçesi PDF