6495 Sayılı Kanun

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6495 Sayılı Kanunun Gerekçesi