6484 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI
24 3
SIRA SAYISI: 415
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu
Kurucu Anlaşmasının Tadiline İlişkin Genel
Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/734)

6484 SAYILI KANUN KOMİSYON RAPORU GENEL VE MADDE GEREKÇELERİ PDF


29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661
KANUN

ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU

ANLAŞMANIN TADİLİNE İLİŞKİN GENEL KURUL

KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6484                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Kurucu Anlaşmanın 33 üncü maddesinin tadiline ilişkin GA11/4/432 nolu Kararın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013

 

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete