6465 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28654

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KOSOVA

CUMHURİYETİ EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6465                                                                                                         Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013