6458 Sayılı Kanunun Gerekçesi

12019
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
Kanun Numarası : 6458
Kabul Tarihi : 4/4/2013
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/4/2013 Sayı : 28615
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

6458 Sayılı Kanunun Komisyon Raporu Genel  ve Maddelerin Gerekçesi

6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU PDF