6451 Sayılı FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ FEDERAL SAVUNMA BAKANLIĞI, FRANSA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN COBRA TOPÇU TESPİT RADARI 2013-2015 ARASI HİZMET DESTEĞİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ve GEREKÇESİ

30 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28603

KANUN

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ FEDERAL SAVUNMA BAKANLIĞI, FRANSA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN COBRA TOPÇU TESPİT RADARI 2013-2015 ARASI HİZMET DESTEĞİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6451                                                                                                         Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) Hükümetimiz adına 10 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013