6450 Sayılı STRATEJİK DENİZ TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTLERİNE İLİŞKİN ÇOK ULUSLU UYGULAMA DÜZENLEMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ve GEREKÇESİ

30 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28603

KANUN

STRATEJİK DENİZ TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTLERİNE İLİŞKİN ÇOK ULUSLU UYGULAMA DÜZENLEMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6450                                                                                                         Kabul Tarihi: 19/3/2013

MADDE 1 – (1) Kanada, Danimarka, Almanya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında “Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/2013