6421 Sayılı ASYADA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI YAZMANLIĞININ STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ve GEREKÇESİ

1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

KANUN

ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI YAZMANLIĞININ STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6421                                                                                                         Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2006 tarihinde Almatı’da imzalanan “Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/2/2013

(s. sayısı: 69)