6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GEREKÇESİ ve KOMİSYON RAPORU

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla çıkarılan 6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GEREKÇESİ ve KOMİSYON RAPORU PDF


 

6362 SAYILI KANUN GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF