4706 Sayılı Kanun

8037
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4706
Kabul Tarihi : 29/6/2001
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 18/7/2001 Sayı : 24466
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40

GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF