4645 Sayılı Kanun

 

7913
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ,
MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA
DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET
SATIŞINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 4645
Kabul Tarihi : 12/4/2001
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 24/4/2001 Sayı : 24382
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,
“Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

4645 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat Metni PDF