5174 Sayılı Kanun

8771
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE
ODALAR VE BORSALAR KANUNU
Kanun Numarası : 5174
Kabul Tarihi : 18/5/2004
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 1/6/2004 Sayı: 25479
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 43

5174 Sayılı Kanun GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF