5072 Sayılı Kanun

8727
DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE
İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN
Kanun Numarası : 5072
Kabul Tarihi : 22/1/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :29/1/2004 Sayı :25361
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43

5072 SAYILI KANUN GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF