5523 Sayılı Kanun

9913
CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI OFİSLERE İLİŞKİN BAZI
DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)
Kanun Numarası : 5523
Kabul Tarihi : 21/6/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/7/2006 Sayı : 26218
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45

5523 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat Metni PDF