5620 SAYILI KANUN

10047
KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ
KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE
GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5620
Kabul Tarihi : 4/4/2007
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/4/2007 Sayı : 26500
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46

5620 SAYILI KANUN GÜNCEL MEVZUAT METNİ PDF